The class of 2017

Yang Xiao Peng

Yang Xiao Peng

The class of 2018

Wang Feng Wei

Wang Feng Wei

Zhu Dan

Zhu Dan*

The class of 2019

Xu Qi

Xu Qi

Zhang Jun Peng

Zhang Jun Peng

The class of 2011

Wei Guang Hui

Wei Guang Hui

The class of 2012

Ren Hai

Ren Hai

Zhang Yun

Zhang Yun

Qiang Wei Xiao

Qiang Wei Xiao

Su Dan

Su Dan

Xue Ying Fang

Xue Ying Fang

Huang Rong

Huang Rong

The class of 2013

He Xiao Ying

He Xiao Ying

Zhu Lei

Zhu Lei

Lei Wan

Lei Wan

Yan Rong

Yan Rong

The class of 2014

Liu Fen

Liu Fen

Yang Xiao Peng

Yang Xiao Peng

Wen Kai

Wen Kai

Gao Li Juan

Gao Li Juan

The class of 2015

Yu Pan

Yu Pan

Ma Zhi Ping

Ma Zhi Ping

The class of 2016

Li Wei

Li Wei

Xiao Rui

Xiao Rui

The class of 2017

Tang Jie Zhen

Tang Jie Zhen

Li Qi

Li Qi

Dong Jian

Dong Jian

Zhao Yu Qing

Zhao Yu Qing

Qian Dong Xu

Qian Dong Xu

Gao Yang

Gao Yang

Yang Shun Wei

Yang Shun Wei

The class of 2018

Zhang Ye Ping

Zhang Ye Ping

Li He Lin

Li He Lin

Kou Xiao Yu

Kou Xiao Yu

Xian Ming Da

Xian Ming Da

Zhang Zi Ling

Zhang Zi Ling

Wang Yuan Zheng

Wang Yuan Zheng

Wang Gang

Wang Gang

Chen Shuo

Chen Shuo

The class of 2019

Huang Rui

Huang Rui

Chen You

Chen You

Yu Zhi Peng

Yu Zhi Peng

Lan Wei

Lan Wei

Chen Ming

Chen Ming

Zhang Yue Lei*

Zhang Yue Lei*

Lu Pan Pan*

Lu Pan Pan*

Li Lin Lin*

Li Lin Lin*